Excursie ’s-Hertogenbosch: kathedraal en stadsklooster

Excursie ’s-Hertogenbosch: kathedraal en stadsklooster
Om 12 uur verzamelen we ons in het Stadsklooster San Damiano. In dit klooster maken we het middaggebed mee en nuttigen daarna een lunch in buffetvorm. ’s-Middags vertelt Hans-Peter Bartels over zijn leven als franciscaan en bezoeken we de kloostertuin, een verademing midden in de stad. Het stadsklooster San Damiano herbergt drie groepen: mannelijke religieuzen (franciscanen en kapucijnen), vrouwelijke religieuzen (clarissen) en leken (mannen en vrouwen). De drie groepen proberen te leven in de geest van Franciscus van Assisi, ‘il poverello’ (de kleine arme man). Van deze Franciscus wordt gezegd, dat hij communiceerde met vogels en vissen. Niet voor niets is zijn sterfdag – 4 oktober – geworden tot dierendag. In het stadsklooster proberen de bewoners een balans te vinden tussen bidden en werken, het vita mixta. Aan het einde van de middag keren we terug naar huis of kunnen wie dat willen gaan eten in de stad. De kosten voor de middag in het stadsklooster: lezing, bezoek tuin, lunch, koffie en thee zijn – afhankelijk van het aantal deelnemers (maximaal 20 personen) – ca. €12,50 p.p. Niet inbegrepen: vervoer, koffie ’s-morgens en eventueel diner. Zin om mee te gaan? Aanmelden vóór 3 oktober 2022 via taakgroepvt@ringvaartkerk.nl o.v.v. ‘excursie’ Informatie: Ad Uijtdewilligen, 0180 316871, aduijtdewilligen@gmail.com. Meer informatie over het stadsklooster: https://www.stadskloostersandamiano.nl/ 
terug