Eeuwigheidszondag 2020 Eeuwigheidszondag 2020
Toelichting
In het midden van de schikking staat een kruis, ter nagedachtenis aan de overleden gemeenteleden en aan hen die we missen. Het kruis verwijst ook naar het lijden en de opstanding van Jezus. De witte bloemen en de kaarsen vertellen van het licht.
De witte rozen en klimop staan in verbinding met het kruis als teken van de band met God.

Een band die blijft,
want Christus schrijft
de dagen van ons leven
tot Gods verhaal
in nieuwe taal,
zo liefderijk gegeven.

Een band die blijft,
want Christus deelt jouw levensdagen.
 
terug