ACTIE KERKBALANS 2023 ACTIE KERKBALANS 2023

 

Begroting 2023 (verkort)

   

Opbrengsten en Baten

   

Opbrengsten onroerende zaken

 

 15.576

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

 

 3.235

Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen

 

 8.000

Opbrengsten levend geld

 

 167.500

Totaal baten

 

 194.311

Uitgaven en Kosten

   

Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen

 

 42.476

Kosten overige niet-kerkelijk eigendommen en inventarissen

 

 1.100

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

 

 139.841

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

 

 7.800

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen

 

 11.250

Salarissen en vergoedingen

 

 5.000

Kosten beheer, administratie en archief

 

 6.550

Rentelasten/bankkosten

 

 1.200

Totaal lasten

 

 215.217

Begroot tekort

 

 20.906

 


Informatie:
  • Uw bijdrage aan de kerkbalans komt in aanmerking voor belastingaftrek: als u meer dan 1% van uw verzamelinkomen en tevens totaal meer dan € 60 per jaar aan giften geeft, is het meerdere tot maximaal 10% van het verzamelinkomen aftrekbaar. Als u kiest uw bijdrage gedurende vijf jaar vast te leggen, is zelfs het gehele bedrag aftrekbaar. Dit hoeft niet meer notarieel. De penningmeester heeft hiervoor formulieren beschikbaar. penningmeester@ringvaartkerk.nl. 
  • Alle zondagen is er een zondagsbrief. Deze kunt u ook elke week per e-mail ontvangen, zo blijft u op de hoogte. U kunt u aanmelden via kerkelijkbureau@ringvaartkerk.nl.
  • In ons kerkblad “Over en Weer” leest u het nieuws uit onze kerkelijke gemeente. Elk huishouden krijgt 8 keer per jaar het blad thuisbezorgd of digitaal per e-mail. Krijgt u het blad niet, dan kunt u mailen naar overenweerdistr@gmail.com
  • Op de website www.ringvaartkerk.nl vindt u actuele informatie over onze gemeente. En als u inlogt als gemeentelid kunt u o.a. de volledige begroting zien.
  • U kunt de kerk ook in uw testament opnemen door het laten vastleggen van een legaat of de kerk te benoemen tot (één van) uw erfgenamen. Wanneer u hier vragen over hebt of van gedachten wil wisselen dan kunt u contact opnemen met uw notaris of met één van de kerkrentmeesters.
Uitleg kerkelijke bijdrage


 

terug