Vacature Vacature
Door het vertrek van ds. Marjolijn Verschoor en het emeritaat van ds. Peter Treep zijn wij als Ringvaartkerk-gemeente op zoek naar een fulltime predikant, die samen met ons op weg gaat. Door de kerkenraad zijn twee profielen vastgesteld: een van onze gemeente en een van de te beroepen predikant. Inmiddels is een beroepingscommissie van start gegaan om voor ons een geschikte kandidaat te zoeken. Via deze plek op de website kunt u zich hierin verdiepen en zult u op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen.
 
 
Profiel van onze gemeente Profiel van onze gemeente
Profiel van de PGN Ringvaartkerk
De beschrijving van dit profiel vervangt het vorig profiel dat beschreven staat in het Reisplan/beleidsplan 2016-2021.
 
Gemeenteberaad september 2021 Gemeenteberaad september 2021
Verslaglegging van het Gemeenteberaad, gehouden op 9 en 13 september 2021 naar aanleiding van zowel het profiel van de gemeente als van het profiel van de te beroepen predikant.
 
Profiel van de predikant Profiel van de predikant
De kerkenraad heeft - gehoord de gemeente - dit profiel van de nieuwe predikant vastgesteld. Kent u namen van voorgangers die voldoen aan dit profiel én die u geschikt acht voor onze gemeente, dan kunt u zijn/haar naam doorgeven via beroepingscommissie@ringvaartkerk.nl, voorzien van uw naam en een korte motivatie.
 
Beroepingscommissie Beroepingscommissie
De beroepingscommissie bestaat uit de volgende leden:

dhr. Karel Aardse, voorzitter
mw. Marlies van Beuzekom
dhr. Jelle van 't Hoff
dhr. Duco de Jong
mw. Carine Knoester
mw. Lieneke van Oosten
dhr. Sander Starreveld
dhr. Attie Teeuwen
dhr. Maarten Visser

Contactadres: beroepingscommissie@ringvaartkerk.nl
 
 
Beleidsplan Beleidsplan
Beleidsplan 2016-2021