Advent en Kerst 2022
30 nov 2022 Advent en Kerst 2022
1e advent – 27 november 2022
Lezingen: 2 Samuel 11: 14-27 en Mattheus 1: 6

Gebroken identiteit
Batseba, de vrouw van Uria is erg knap en krijgt daardoor te maken met misbruik, moord en plotseling leed. Een pijnlijk herkenbaar verhaal. In de eerste met mos bekleedde halve ring zijn paarse bloemen verwerkt als teken van rouw om het verlies van haar man. Ook zijn er gele bloemen te zien. Geel is een koninklijke kleur. Koning David nam Batseba tot zijn vrouw. Bij de schikking staat één adventskaars.
 

2e advent – 4 december  2022
Lezingen: Ruth 4: 13-17 en Mattheus 1: 5

Geloof in Gods liefde
Ruth heeft een diep geloof in de God van Israël. Ze blijft bij Naomi. Door haar doorzettingsvermogen en gehoorzaamheid krijgt ze de ruimte en wordt ze gezien. Zo blijkt ze met haar liefde meer waard dan duizend zonen. Ruth, de buitenstaander krijgt van God een plek in zijn familie. In de schikking verbeelden de pinusnaalden het verdriet van Ruth en Naomi. De korenaren symboliseren het broodhuis Bethlehem waar Ruth terecht komt. Bij de schikking staan twee adventskaarsen.

3e advent -11 december 2022
Lezingen: Jozua 6: 22-25 en Mattheus 1: 5

Vergeving en bevrijding
Rachab, vrouw van lichte zeden, verlangt naar vergeving en bevrijding uit haar eigen situatie waarin schuld en schaamte haar gevangen houden. Vanuit hoop kiest ze ervoor twee israëlitische spionnen via een rood koord de stad uit te helpen. Ze spreekt af dat in ruil hiervoor haar hele familie wordt gered. Jozua houdt zich aan de belofte en zo wordt Rachab deel van de lijn van vrouwen die naar Jezus, de eeuwige redder, leidt.
Het rood in de schikking verwijst naar het rode koord dat Rachab uit het raam hing. De kleine bloembolletjes symboliseren dat Rachab haar oude leven verlaat en een nieuw leven begint. De derde kaars staat bij de schikking.
 
4e advent – 18 december 2022
Lezingen: Genesis 38: 24-30 en Mattheus 1: 3

God met ons
De schoonvader van Tamar komt zijn beloften niet na waardoor zij naast haar rouw ook nog langdurig in eenzaamheid wegzakt. Jezus schaamt zich niet voor de ellende van Tamar, de weggestuurde. Hij verbindt zich met haar als de Immanuel; God met ons.
De pluizige halmen geven het versluieren van Tamar weer. Door een list wordt Tamar zwanger. De pijn is verzacht; verbeeld door de roze bessen/bloemen. Het licht brak door de pijn heen.
De ringen zijn bijna helemaal bekleed met mos; de zachtheid van Jezus is heel dichtbij. Bij de schikking is de vierde adventskaars neergezet.
 

Kerst(avond) – 24/25 december 2022
Lezingen: Lucas 2: 1-7 en Mattheus 1: 18-27

God in ons
Maria, moeder van Jezus is de laatste vrouw die vandaag met Kerst(avond) centraal staat. De blijde boodschap van de engel dat de Zoon van God in haar zou leven, verandert alles voor haar. Ze sluit Hem in haar hart en wordt een voorbeeld voor iedereen. Om deze blijdschap zichtbaar te maken zijn de ringen verlicht en zijn er witte bloemen in het hart van de ringen gemaakt. Het is een feestelijk geheel. De kerstkaars brand bij de schikking.

God in ons
Vrouwen in de stamboom van Jezus
Batseba, de vrouw van Uria,
Gebroken identiteit

Ruth, de buitenstaander
Geloof in Gods liefde

Rachab, vrouw van lichte zeden
Vergeving en bevrijding,

Tamar, de weggestuurde
God met ons,

Maria, God in ons
Stralend licht
de nieuwe dag begint
met sterren in de nacht.
 
terug