Advent en Kerst 2021 Advent en Kerst 2021
In een ander Licht
Alles komt in de toekomst van het kindje Jezus in een ander licht te staan. In de symbolische schikkingen in de Adventstijd en met Kerst wordt het beeld van de zon gebruikt. De zon die iedere morgen opkomt en alles weer in een ander licht zet. In de Adventsweken gaat de zon steeds uitbundiger schijnen. En met Kerst staat de zon in volle glorie, het andere Licht breekt aan.


1e advent: Het verhaal (Lucas 1: 5-25) gaat over de aankondiging van een nieuwe tijd. De opkomende zon is nog maar klein. Enkele stralen zijn gemaakt met gedroogde grassen. Voor de schikking ligt een in wol en linnen verpakte vrucht (geweven, als een mantel), veilig en beschermd. Het moet nog tot bloei komen.

‘God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin’.
Lied 513:4
2e advent: Het verhaal (Lucas 3: 1-6) vertelt over de taak van Johannes, het dopen van mensen, het dopen van Jezus. De opkomende zon is iets groter geworden. Er zijn meer stralen geplaatst en de stralen zijn ook iets langer. Voor de schikking staat een glazen schaal met water waarin een jakobsschelp drijft met daarin een brandend waxinelichtje. Dopen met het licht.

‘Jezus, U bent het licht in ons leven,
Laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.
Jezus, U bent het licht in ons leven,
Open mij voor Uw liefde, o Heer’.
Tekst: Taizé
3e advent: Johannes (Lucas 3: 7-18) verduidelijkt grote woorden: Als je veel hebt... deel dan met de ander. Tussen de stralen zijn granen gestoken. Granen waar brood van wordt gemaakt. Voor de opgaande zon ligt een brood.

“Doper, wat moeten
wij doen totdat Hij komt?
‘In hoop en vrees doet boete,
geloof in Zijn verbond.’
Doper wat moeten
wij doen totdat Hij komt?
‘Deel met elkander
het brood van alledag,
opdat in u de ander
Gods heil aanschouwen mag.
Deel met elkander
het brood van deze dag.’ ”
Lied 456: 5, 6
 
4e advent: De zonnestralen zijn langer en talrijker. Het licht breekt steeds verder door. Een vrolijke lezing (Lucas 1: 39-45) waar twee zwangere vrouwen,  Maria en Elisabeth elkaar ontmoeten. De levenslust spat ervan af. Voor de zon staan -symbolisch voor deze twee vrouwen- twee amaryllisbollen in knop. Ze zijn omwikkeld met groen blad, de kleur van het leven. Verborgen in de bol groeit, naar het licht toe, iets nieuws.

‘Met hart en ziel maak ik Hem groot
en vrolijk zing ik om God,
mijn bevrijder.’
Lied 157c (refrein)
Kerst: In het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen (staat in Johannes 1 vers 4). In deze kerstschikking is de zon helemaal opgekomen. Tussen de stralen staan stralende witte bloemen. De lichtjes laten de zon extra stralen om het volle Licht zichtbaar te maken. De nieuwe dag, de nieuwe toekomst breekt aan.

Licht wil in ons wonen,
ons tot leven wekken.
ImmanuëlGod met ons
kom.
Uit: Bloemen geven zin, Tini Brugge, blz. 47
 
terug