Advent 2020 Advent 2020
De basis voor de adventsschikking is een zelfgemaakte schaal, opgebouwd uit driehoekjes. 
Het getal 3 staat voor de verbinding tussen het goddelijke,  de mens en de andere mens daar tegenover. Het getal 3 komt dan ook steeds terug in de opbouw van de schaal.

Het getal 4 staat voor de vier zondagen van Advent, maar ook de 4 windrichtingen. Een Goed Leven voor ieder, waar je ook geboren bent. Het getal 4 zijn ook de kaarsen en de 4 pijlers/flessen.

De schaal staat symbool voor de plek waar jouw wieg of kribbe heeft gestaan. Een basis waaruit je, door de komst van Jezus Christus, dat Goede Leven mag ervaren en tot bloei mag komen in Gods Licht. De schaalvorm is een open vorm. Waar je ook vandaan komt, het is voor iedereen mogelijk om dat Goede Leven te ervaren.


1e Advent - 29 november / LEVAVI / Psalm 25: ‘Tot U verhef ik mijn ziel’.
In de Marcuslezing gaat het over de vijgenboom. ‘Leer van de vijgenboom deze les. Als de knoppen en blaadjes komen dan is de zomer in aantocht. Zo is het ook met de komst van de nieuwe wereld’. De vijgentak staat voor het Goede Leven dat in aantocht is. Niet alleen in de toekomst, maar ook nu al.

Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met verwachting.
Hul mij in kleuren
en geuren van groene hoop.
Ontsteek het eerste licht,
dat daagt in het Oosten.

Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van de vijgenboom;
nieuw leven breekt door,
kome wat komt.

Teksten uit het leesrooster:
Jesaja 63: 19b – 64: 8  / Psalm 85  / 1 Korintiërs 1: 1-9 / Marcus 13: 24-37
2e Advent - 6 december / Populus Sion / Jesaja 30: ‘De Heer komt nabij’.
In de lezing wordt er gesproken over de nieuwe aarde, een aarde waar gerechtigheid woont. De gerechtigheid wordt gesymboliseerd door het gebruik van de kleur wit (witte berkenschors en de bloemen van de Helleborus niger (kerstroos). De gerechtigheid wordt ook gesymboliseerd door de rechte tak en de kronkeltak: wat krom is zal recht worden. De bloem heeft een open vorm, die min of meer gelijk is aan de schaal.

Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met verlangen.
Hul mij in kleuren
en geuren van feestelijk wit.
Ontsteek het tweede licht,
dat reikt naar het Westen.

Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van de witte bloesem;
gerechtigheid breekt door,
hoe kronkelig ook de weg.

Teksten uit het leesrooster:
Jesaja 40: 1-11  / Psalm 80: 1-8  / 2 Petrus 3: 8-18 / Johannes 1: 19-28
3e Advent - 13 december / Gaudete / naar een Gregoriaanse mis n.a.v. Filipenzen: “Verheugt u in de Heer te allen tijd”.
In de lezingen wordt er gesproken over Johannes de Doper, een wegbereider naar een betere toekomst. Het groene mos om de derde fles verwijst naar groei en groen is de kleur van het Goede Leven. De weg die men moet afleggen om dit Goede Leven te mogen ervaren is voor ieder mens anders. Deze derde zondag wordt ook “roze zondag” genoemd. Vandaar dat roze bloesem takken zichtbaar zijn, die de grens van het donker naar het licht symboliseren. Vreemd genoeg past roze zondag in deze tijd. We verlangen naar het  licht van het kerstfeest dat gloort en naar vernieuwing van het leven op deze aarde,  zodat we een donker jaar achter ons kunnen laten. 

Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met blijdschap.
Hul mij in kleuren
en geuren van zacht mos.
Ontsteek het derde licht,
dat buigt naar het Noorden.

Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van de roze bloemen;
het goede leven breekt door,
hoe ieders weg ook loopt.

Teksten uit het leesrooster:
Jesaja 65: 17-25  / Psalm 126  / 1 Tessalonicenzen 5: 12-24 / Johannes 3: 22-30
4e Advent - 20 december / Rorate / naar een Gregoriaanse mis n.a.v. Jesaja 45: “Dauwt hemelen”.
In de lezingen horen we van Maria. Een bijzonder verhaal waarin Maria bezocht wordt door de engel die haar zwangerschap aankondigt. De bol met knop staat symbool voor de aankondiging: er is iets moois in aantocht voor de hele wereld, voor een ieder persoonlijk.
 
Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met ontvankelijkheid.
Hul mij in kleuren
en geuren van gedroogd stro.
Ontsteek het vierde licht,
dat gloort in het Noorden.

Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van de bloembol;
nieuw leven breekt door,
hoe klein ook het begin.

Teksten uit het leesrooster: 
2 Samuël 7: 4-16 / Psalm 132  / Romeinen 16: 25-27 / Lucas 1: 26-38
Kerst - 25 december Een nieuw begin
Johannes spreekt over een nieuw begin: “In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God”. Met de geboorte van het kerstkind is er een nieuw begin dat met kerst wordt gevierd. De kleine schaal staat symbool voor het nieuwe begin. Iedereen mag steeds op nieuw beginnen, dat is toch wereldnieuws!
 
Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met Gods nieuw begin.
Hul mij in kleuren
en geuren van het uitbundige feest.
van Gods licht voor heel de wereld.
Oost, West, Noord en Zuid.
 
Hemel en aarde zijn nu verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in Jezus, de Zoon, onze Heer.
Woord van leven, levend Woord.
Het Goede Leven doorgebroken,
voor iedereen.

Teksten uit het leesrooster:
Jesaja 52: 7-10 / Psalm 98  / Hebreeën 1: 1-12 / Johannes 1: 1-14

 
terug