Actie Kerkbalans 2023

Actie Kerkbalans 2023

Bij de bovenstaande oproep zouden we het kunnen laten. We beseffen echter terdege dat de crisis waarin de wereld zich momenteel bevindt flinke gevolgen voor de financiële situatie van ons en onze gemeenteleden heeft. We worden allemaal geconfronteerd met hogere lasten. In dat kader starten wij de Actie Kerkbalans 2023 met enige schroom.

Maar toch, de vraag ‘Wat is de kerk u waard?’ durven wij ook dit keer te stellen. Omdat u ervoor hebt gekozen om lid van onze kerkelijke gemeenschap te zijn. En die waarde(n)volle gemeenschap kan alleen maar bestaan als iedereen naar draagkracht bijdraagt. Als vrijwilliger, maar ook financieel.

Tussen 14 en 28 januari ontvangt u daarom een brief of email voor de actie Kerkbalans 2023 met het verzoek om een financiële bijdrage voor het jaar 2023 toe te zeggen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kan de kerk van waarde blijven voor al haar leden en plannen maken voor de toekomst. 

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen!

U kunt ons ook steunen d.m.v. een zgn. Periodieke Gift

Ten slotte: het blijkt dat dit jaar 80% van de inkomsten uit Kerkbalans in onze gemeente door de generatie van 60+ wordt opgebracht. Wat zou het mooi zijn als die scheve verhouding het komend jaar meer in balans komt.

De kerkrentmeesters

terug