Veertigdagentijd en Pasen 2021 Veertigdagentijd en Pasen 2021

1e zondag - De zieken bezoeken                          

In de glazen staan plantjes; vaak een gebaar ter bemoediging naar een zieke. De open hart vorm wordt geaccentueerd met geurige (geneeskrachtige) kruiden; een symbool voor goede zorg.

2e zondag – De dorstigen laven

Water lijkt zo gewoon, maar het is zo essentieel. In de bijbel wordt Gods Geest vergeleken met het ‘levende water’. In het water in de schikking drijven bloemetjes van de hyacint. De blauwe kleur verwijst naar het spirituele, de verbinding tussen hemel en aarde. De vorm van het open hart wordt benadrukt met een slinger van hyacint bloemetjes.

3e zondag – De vreemdeling onderdak bieden

Er is moed voor nodig om een vreemde echt welkom te heten. Onderdak bieden is ook zorgen voor veiligheid en een thuis; een warm nest. Vandaar dat er een nest ligt in de opening van het hart. De bladeren vormen een dak als teken van bescherming tegen regen en wind. In de kleine flesjes zitten kleine, nederige bloemetjes, die mogen schuilen in geborgenheid. De open hart vorm wordt extra zichtbaar door de harde en kouden stenen die de vreemdeling op zijn weg tegenkomt .

4e zondag – De naakten kleden

Kleding biedt bescherming, geeft warmte en waardigheid. Kleding zegt iets over wie we zijn en hoe we ons voelen. De glazen zijn vandaag bekleed en het hart wordt geaccentueerd met kornoelje takken. In de glazen staan bloeiende bloesems in de liturgische kleur roze.

5e zondag – De hongerige te eten geven

Brood om te leven, brood om te delen. Wie brood heeft kan leven, kan verder de toekomst in kijken. De korenaren en ontkiemende bonen symboliseren het voedsel om een hongerige te voeden. De bonen zijn zo neergelegd dat ze de open hart vorm accentueren.

6e zondag – De doden begraven
In de glazen staan paarse tulpen, als symbool van reflectie en gedenken. De verbinding tussen de glazen wordt gelegd met Hedera het teken van trouw en verbondenheid. Het open hart naar ieder leven is goed zichtbaar.

Witte donderdag
He delen van brood en wijn. De glazen vazen zijn vervangen door glazen met wijn. De korenaren zijn gebruikt om extra aandacht te vestigen op de vorm van het open hart.

Goede vrijdag
De kruisiging staat centraal Een –dood- stille tijd. Het hart is gesloten en gemaakt van stenen. Onder het kruis staat een rode anemoon; het symbool voor het bloed van Jezus.

Stille zaterdag
De stekels van het kruis van Goede Vrijdag zijn vervangen door Klimop. Er is hoop en vertrouwen…

Pasen
Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben staat in 1 Johannes 4 vers 21. En daarom staat het hart vol met bloemen De vorm van het hart is geaccentueerd met groene takjes.
De steen is weggerold. Alles staat weer open. Nu kunnen en mogen we vol vertrouwen delen wat Hij ons gaf. Hij had ons lief en gaf ons alles, zonder reserves. Laten we Zijn voorbeeld volgen en barmhartig zijn voor elkaar in alle vormen.


 
terug