Alles wat u kunt weten van de generale synode?

Alles wat u kunt weten van de generale synode?
Wat doet de generale synode precies?
De generale synode is een ambtelijke vergadering waarin de ambten samen komen. Synodeleden hebben hun wortels in de plaatselijke gemeente. Zij weten wat nodig is om kerk te zijn en wat ter plaatse speelt. De synode wordt daarom ook wel ‘kerkenraad van de hele kerk’ genoemd.

terug