Waarom Solidariteitskas?

Gemeente helpen elkaar
Waarom Solidariteitskas?

De solidariteitskas is ook bedoeld om gemeenten te ondersteunen die projecten hebben die niet door één plaatselijke gemeente kunnen worden betaald (bv schipperspastoraat).De Solidariteitskas wordt gevuld door een verplichte, jaarlijkse bijdrage vanuit de plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk. De hoogte van het bedrag is gebaseerd op het aantal (belijdende) leden. Dit jaar is dat voor ons € 3.090,-.
Uit vorige jaren is gebleken dat wij dit bedrag kunnen halen met een bijdrage van € 12,50,- per gemeentelid. Maar elk bedrag is welkom.

Omdat we solidair willen zijn met onze broeders en zusters in die andere gemeenten met financiële problemen vragen wij ieder jaar aan ieder belijdend lid en ieder dooplid ouder dan 21 jaar om een financiële bijdrage te geven aan de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk Nederland. 
Uitgebreidere informatie over het doel en de bestedingen uit de Solidariteitskas vindt u op www.pkn.nl/solidariteitskas

Binnenkort ontvangt u daar een bijdrage-uitnodiging voor of u kunt uw bijdrage (€ 12,50 is dus de norm, maar ieder bedrag is welkom) overmaken op NL77 RABO0373725701 ten name van Protestantse Gemeente Nieuwerkerk ad IJssel onder vermelding van Solidariteitskas 2021.
U kunt ook eenvoudig via deze website betalen. Ga daarvoor naar het menu-onderdeel 'Solidariteitskas’ onder het tabblad Financieel.

terug