Inzamelingsactie voor de voedselbank

Inzamelingsactie voor de voedselbank
Waar is behoefte aan?
Hieronder vindt u een lijstje met suggesties:
  • Aardappelen
  • Uien
  • Rijst
  • Pasta
  • Lang houdbare melkproducten
  • Potten met diverse groenten etc. met een lange houdbaarheidsdatum
  • Soep met een lange houdbaarheidsdatum
 
Dankdag voor gewas en arbeid
Woensdag 3 november is het dankdag voor gewas en arbeid. Het weekend daarna kunt u uw artikelen naar de Ringvaartkerk brengen.
De diakenen nemen uw bijdrage graag in ontvangst op vrijdag 5 en zaterdag 6 november van 10.00uur tot 13.00 uur

Bent u niet in de gelegenheid om op vrijdag of zaterdag naar de kerk te komen, dan kunt u de artikelen ook op zondag meenemen. Maar ook een financiële bijdrage is van harte welkom. Dit geld wordt gebruikt voor transport, opslag en koeling.
U kunt uw bijdrage overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie: NL38RABO0345263499 t.b.v. voedselbankactie. 

Alvast hartelijk bedankt.

 
terug